Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Alle door uw polis gedekte behandelingen worden rechtstreeks tegen contracttarief met hen afgerekend.

Indien wij met uw zorgverzekeraar GEEN contract hebben gesloten gelden de onderstaande tarieven:

Zitting fysiotherapie € 36,00
Zitting manuele therapie € 47,00
Zitting Kaakfysiotherapie € 49,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 49,00
Zitting reguliere fysiotherapie aan huis € 54,00
Zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 65,00
Zitting kaakfysiotherapie aan huis € 65,00
Zitting manuele fysiotherapie aan huis € 65,00
intake en onderzoek aan huis € 56,00
Niet nagekomen afspraak € 27,00
Screening € 20,00
Intake + onderzoek na screening € 47,00
Intake + onderzoek na verwijzing € 47,00
Telefonische zitting € 15,00
Strippenkaart (5x) zelfstandig trainen € 25,00
Strippenkaart (10x) zelfstandig trainen € 50,00
Maand abonnement 3x per week zelfstandig trainen. € 45,00

Voor alle aan u gezonden rekeningen geldt: BETALING BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM.

Betalingen kunnen ook geschieden via pin en contanten.

Voor vragen over uw rekening kunt u terecht bij uw behandelaar: vragen over uw verzekering stelt u aan uw verzekeraar.